check Levering uit eigen voorraad
check Eigen transportservice
check Krijg advies van specialisten via telefoon en e-mail

Infiltratiekrat berekenen & plaatsen

Iedereen merkt dat het klimaat langzaam aan het veranderen is. Weersomstandigheden waaronder regen worden heviger en onvoorspelbaarder. Veel delen van de waterleiding zijn niet berekend op de grote hoeveelheden water die het tegenwoordig verwerkt. Voornamelijk de toename van het aandeel ‘schoon water’ is een probleem dat leidt tot overbelasting. Gelukkig biedt een infiltratiesysteem de oplossing.


Infiltratiekratten als middel voor regenwaterinfiltratie

De activiteiten die bijdragen aan het ontlasten van ons waterleidingnet vallen onder de regenwaterinfiltratie en infiltratietechniek. Verschil maken begint altijd bij jezelf. Om mee te helpen met het infiltreren van regenwater kunt u kiezen voor een infiltratiesysteem. Een effectieve wijze om dit te realiseren is het plaatsen van infiltratiekratten. Naast de bijdrage aan ontlasting van de waterleiding verhelpen de kratten een vrij recentelijk probleem; droogte.

Om in te haken op bovenstaande introductie over klimaatverandering maken we ook snel de connectie met hetere zomers. Deze veroorzaken droogte. Zelfs in een waterrijk land zoals in Nederland. De kratten vangen het regenwater op en infiltreren dit in uw bodem. Zo snijdt het mes aan twee kanten.


Hoe werkt een infiltratiekrat?

Het principe van het krat is zeer eenvoudig. Stapsgewijs is het als volgt uit te leggen:

  1. Allereerst hebben we regenwater nodig. Dit wordt bij de meeste huishoudens opgevangen door de dakgoot en loopt via een HWA buis naar beneden.
  2. Een bladscheider in de buis vangt bladeren en ander grof vuil op.
  3. Een ondergrondse rioolbuis voert het regenwater verder het systeem in. De zandvanger vangt fijne zanddeeltjes op.
  4. Het ‘schone’ regenwater komt in het infiltratiekrat terecht en zakt de bodem in.

Om de krat optimaal te laten functioneren moet deze worden ontlucht. Dit is om te voorkomen dat het systeem vacuüm zuigt. Zorg dat de ontluchter boven het maaiveld uitkomt, zodat de lucht kan ontsnappen. Maak je gebruik van een zandvanger (advies), dan is dit vaak bij een kleine opstelling al voldoende voor ontluchting.

De geotextiel omwikkeling houdt wortelgroei en zandverstoppingen tegen. Het bevordert daarnaast de doorstroming. Een vrij essentieel onderdeel dus dat zeker niet mag ontbreken.


Bodem & K-waarde

De win-win situatie wordt al snel duidelijk. Het riool wordt ontlast van schoon regenwater. Daarnaast wordt uw bodem bevochtigd, zodat het klaar is voor een droge zomer. Iets om in het achterhoofd te houden is uw type bodem. Klei- en leemgrond zorgen dat water lastig infiltreert. Merkt u dus dat uw grondwater sterk stijgt? Dan is het verstandig om een bodemonderzoek uit te voeren. Een harde kleilaag kan worden doorboord om dit eventuele probleem op te lossen. 

Vanuit de gemeente worden steeds vaker eisen gesteld voor de berging van regenwater. Dit geldt met name voor bedrijven / terreinen. Vaak wordt hier dan ook gesproken over de K-waarde. De K-waarde is een uitdrukking voor de mate waarin een bodem waterdoorlatend is. Een K-waarde van 1 geeft aan dat het volume aan water binnen 24 uur kan infiltreren in de grond. Moeilijk doorlatende grondsoorten zoals leem en klei hebben een lagere K-waarde. Zandgrond daarentegen kan een hogere K-waarde hebben dan 1. 


De K-waarde is een uitdrukking voor de mate waarin een bodem waterdoorlatend is


Grootte van het infiltratiekrat berekenen

De afmetingen van het krat kan berekend worden aan de hand van de tuinoppervlakte en de verwachtte neerslag.

Ter voorbeeld

U heeft een tuin van 20 x 10 meter = 200 m2. Per vierkante meter valt circa. 40 liter regenwater.
De 200 m2 tuin vermenigvuldigd u met het aantal liters regenwater per vierkante meter. 200 x 40 = 8000 liter. Dit aantal liters is in dit geval benodigd voor een optimale infiltratie van het regenwater.

In ons assortiment vindt u complete infiltratiekratten waarmee u direct alle benodigdheden voor een infiltratiesysteem. Wilt u advies over de juiste producten voor uw systeem? Neem dan gerust contact op.